Kontakt

INGEO – ENVILAB, s. r. o.
Bytčická 16
010 01 Žilina
IČO: 36 373 354
IČ DPH: SK2020097024

Kontakty

Ing. Jozef Palčák
generálny riaditeľ
0417 247 367
0905 202 659
jozef.palcak@ingeo-envilab.sk
Mgr. Monika Klincová
riaditeľ divízie, divízia chémie
0417 072 870 monika.klincova@ingeo-envilab.sk
Ing. Stanislav Janiš
riaditeľ divízie, divízia mechaniky zemín
0417 635 097
0417 632 891
0903 566 401
stanislav.janis@ingeo-envilab.sk
Bc. Marta Tomaníková
vedúca oddelenia vnútorných služieb
0417 247 367
0903 622 404
tomanikova@ingeo.sk
Ing. Vladimír Doboš
technický manažér
0417 002 409
0903 604 405
vladimir.dobos@ingeo-envilab.sk
Ing. Miroslav Záhon
manažér kvality
0417 247 367
0903 566 402
miroslav.zahon@ingeo-envilab.sk
príjem a evidencia vzoriek
0417 002 409 janka.moravcikova@ingeo-envilab.sk,

janka.durcanova@ingeo-envilab.sk
Copyright © 2010 INGEO-ENVILAB s.r.o.
Aktualizovane:31.08.2012 16:40