PROFIL

Dlhoročne pôsobiaca spoločnosť realizujúca komplexný fyzikálno – chemický servis v rámci rozboru a analýz špecifikovaných vôd, odpadov, mechanických vlastností zemín, hornín.

 

KTO SME ? 

Dlhoročne pôsobiaca spoločnosť, realizujúca komplexný fyzikálno-chemický sevis vrámci rozboru analýz špecifikovaných vôd, odpadov – mechanických vlastností zemín.

NAŠA GARANCIA

 

 

 

Sme akreditované laboratórium zaručujúce najvyššiu kvalitu:

 • systém je riadený podľa STN EN/ IEC 17025 pre dodržiavanie: Všeobecných požiadaviek na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií
 • systém je pravidelne udržiavaný a riadený
 • systém zahŕňa odbornosť a služby vrámci odberov vzoriek

AKTUALITY

DIVÍZIE

Divízia služby klientom

 • Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom a spokojnosť.
 • Tvorí analýzové porfólio parametrov podľa požiadaviek zákazníkov a požadujúcej legislatívy.
 • Poskytuje vypracovanie cenových ponúk.
 • Zabezpečuje kvalifikovaný odber
 • Tvorí záverečné spracovanie výsledkov vo forme PROTOKOLOV.

Divízia mechaniky zemín a hornín

Poskytuje realizáciu metodík pre:

 • anorganické stanovenia
 • stanovenia kovov
 • radiochemické stanovenia
 • organické stanovenia
 • mikrobiologické stanovenia

Spracovanie kvapalnej matrice: pitných, podzemných, povrchových, odpadových vôd, vodných výluhov.

Spracovanie pevnej matrice: zeminy, odpady, kaly, oleje.

 

Divízia chémie a mikrobiológie

 • Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom a spokojnosť.
 • Tvorí analýzové porfólio parametrov podľa požiadaviek zákazníkov a požadujúcej legislatívy.
 • Poskytuje vypracovanie cenových ponúk.
 • Zabezpečuje kvalifikovaný odber
 • Zabezpečuje skúšky: mechanické, fyzikálne
 • Tvorí záverečné spracovanie výsledkov vo forme PROTOKOLOV

NÁJDETE NÁS

INGEO – ENVILAB, s. r. o.

Bytčická 16

010 01 Žilina

IČO: 36 373 354

IČ DPH: SK2020097024

49.20239609478987, 18.731542194772167

KONTAKTY

Mgr. Richard Kováč

konateľ spoločnosti

+421 904 592 382

kovac@ingeo.sk

Mgr. Monika Klivncová

manažér divízie služby klientom

+421 903 429 909

monika.klincova@ingeo-envilab.sk

 

 Ing. Júlia Káčeríková

Zástupca manažéra divízie služby klientom

kacerikova@ingeo-envilab.sk

Mgr. Eva Marunová

manažér divízie chémie a mikrobiológie

marunova@ingeo-envilab.sk

 

Mgr. Mária Tojčíková

Zástupca manažéra divízie mechaniky zemín a hornín

tojcikova@ingeo-envilab.sk

Ingeo-envilab

Dlhoročne pôsobiaca spoločnosť realizujúca komplexný fyzikálno – chemický servis v rámci rozboru a analýz špecifikovaných vôd, odpadov, mechanických vlastností zemín, hornín.

Kontakt

Otváracie hodiny

Mon – Fri: 10am – 8pm

Sat: 10am – 4pm​​

Sun: 10am – 6pm