INGEO-ENVILAB hľadá chemického inžiniera s praktickými skúsenosťami v chemickom laboratóriu, ktorý vyniká analytickým myslením, kreativitou a flexibilitou. Ovláda anglický jazyk, prácu s PC a má rád prácu s aplikačnými a technickými dokumentáciami. Ovláda základné princípy a technické spracovanie chromatografických, titračných, spektrofotometrických metód.

Ovláda anglický jazyk, prácu s PC a má rád prácu s aplikačnými a technickými dokumentáciami. Ovláda základné princípy a technické spracovanie chromatografických, titračných, spektrofotometrických metód.